Галерия

Контакти

[ Услуги ]

Обществени поръчки

Възложител: КПКОНПИ
  • Местоположение: София
  • Период на реализация: 10.06.2021г. – 28.06.2021г.
  • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Изработка, доставка и монтаж на мебели за обзавеждане.

Възложител: Община Бургас

  • Местоположение: Бургас
  • Период на реализация: 30.08.2021г. – 01.10.2021г.
  • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване

Възложител: Община Дряново

  • Местоположение: Дряново
  • Период ПЪЧКОВ ООД на реализация: 07.06.2022г. – 11.06.2022г.
  • Роля на в проект: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане
 •  
 • Възложител: БНБ
   • Местоположение: София
   • Период на реализация: 20.01.2022г. – 19.01.2023г.
   • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
   • Изпълнени видове дейности: Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане

Възложител: 28-мо Средно Училище „Алеко Константинов“

  • Местоположение: София
  • Период на реализация: 27.09.2022г. – 18.11.2022г.
  • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на обзавеждане, компютърно оборудване и ел.техника

Възложител: Община Шумен

  • Местоположение: Шумен
  • Период на реализация: 25.05.2023г. – 26.05.2023г.
  • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на детски ясли.
 • Възложител: Народно Събрание
  • Местоположение: София
  • Период на реализация: 26.09.2022г. – 26.10.2022г.
  • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Доставка и монтаж на мебели за мандатни жилища на Народното събрание

Възложител: Община Бургас

  • Местоположение: Бургас
  • Период на реализация: 29.07.2022г. – 20.04.2023г.
  • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и офис – обзавеждане за нуждите на Анаеробна инсталация

Възложител: Община Сливен

  • Местоположение: Сливен
  • Период на реализация: 08.12.2023г. – 31.03.2024г.
  • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Доставка на оборудване, обзавеждане и техника за туристически обекти

Възложител: Община Ямбол

  • Местоположение: Ямбол
  • Период на реализация: 08.08.2023г. – 06.12.2023г.
  • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Доставка и монтаж на специфично галерийно оборудване

Възложител: Община Ямбол

  • Местоположение: Ямбол
  • Период на реализация: 18.10.2023г. – 06.12.2023г.
  • Роля на ПЪЧКОВ ООД в проекта: Главен изпълнител
  • Изпълнени видове дейности: Доставка и монтаж на обзавеждане за Художествена галерия
 •