Галерия

Контакти

Европа инвестира в селските райони

Целта на настоящия инвестиционен проект на „ПЪЧКОВ“ ООД е подобряване на производствения капацитет на дружеството, което ще доведе до устойчивата и качествена заетост и икономическо развитие на територията на МИГ – Средец. Общата цел ще бъде постигната посредством реализиране на специфични конкретни цели в проекта, а именно: – Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на […]